Müşteri Hizmetleri

Sözleşmeler

YURTDIŞI TURLAR  TUR SÖZLEŞMESİ
(4 GÜNE KADAR SÜRELİ STANDART TURLAR)
 
1.TARAFLAR
Bir tarafta MY TURİZM İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Feneryolu Mah. Bağdat Cad. Sarı Köşk Ap. No:103 D:10 Kadıköy / İstanbul (bundan sonra ACENTA diye anılacaktır) diğer tarafta TÜKETİCİ arasında yurtiçi ve yurtdışı gezileri konusunda işbu paket tur sözleşmesi akdolunmuştur.
 
1.1   ACENTA
ŞİRKET UNVANI   :    MY TURİZM İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SEYAHAT ACENTASI UNVANI  :   DEEPNATURE TRAVEL SEYAHAT ACENTASI
ADRESİ :   Feneryolu Mah. Bağdat Cad. Sarı Köşk Ap. No:103 D:10 Kadıköy / İstanbul
İLETİŞİM BİLGİLERİ  :  Telefon: 90 216 3495515  E-posta: info@deepnature.com
 
1.2 TÜKETİCİ
İSİM SOYADI: ...................
TC KİMLİK NO:  ...................
DOĞUM TARİHİ: ...................
ADRES:  ................................................................
İLETİŞİM BİLGİLERİ: ...................
 
1.3) İş bu sözleşme hükümleri ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından  geçerlidir.
 
2.SÖZLEŞME FİYATI
2.1) Sözleşme vergiler ile tüketiciye verilen broşürde yer alan ve fiyata dahil olan tüm hizmetler dahil online tur satış fiyat sayfasında yazan tutar kadardır. Bunlar haricindeki turlar ve diğer hizmetler ekstra ücrete tabidir. Tüketici, tur ödemesini yurtdışı turlarda tur hareket tarihinden bir ay öncesine kadar, yurtiçi turlarda tur hareket tarihinden 10 gün öncesine kadar tamamlamakla yükümlüdür. 
2.2) Tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.
2.3) Fiyat değişikliği ancak; öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %5 ini geçmemek üzere:
2.3.1) Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
2.3.2) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
2.3.3) Fiyat değişikliğinin liman havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması halinde mümkündür.
 
3.GENEL HÜKÜMLER
3.1 ) Bu sözleşmede, TÜKETİCİ madde 1.2. de belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen TÜKETİCİ bundan sorumludur. Bu doğrultuda TÜKETİCİYE verilen broşür katılımcıya verilmiş sayılır.
3.2 ) Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. veya 4. kişi olarak kalmaları durumunda, 0-2 yaş için %80, 2-12 yaş arası için %10 olarak uygulanır. Ancak otelde yatak ve uçakta koltuk işgal ederse tam bedel alınır. Yurtiçi turlarında özel koşul belirtilmediği takdirde, 0-6 yaş arası için %80, 06-12 yaş arası için %50 indirim uygulanır.
3.3 ) Liman ve havaalanı vergileri, harçlar ve diğer vergilerden kaynaklanan fiyat değişiklikleri müşteriye yansıtılacaktır.
3.4 ) ACENTA müşteri ile ulaşım araçları ve konaklama tesisleri arasında aracı konumdadır, söz konusu kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özenin yanı sıra hizmetlerde; siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklikler, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi mücbir sebeplerden ve/veya ACENTA iradesi dışında gelişen olaylardan kaynaklanan aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir. Ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı ACENTA sorumlu tutulamaz. Yine bu çerçevede kaynağı, nedeni ve sonuçları ne olursa olsun ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza ve kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek ek masraf ve yükümlülüklerden müstakilen ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken ACENTA sorumlu tutulamaz.
3.5) Gezi programlarında belirtilen uçak, vapur, tren yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden, tarih değişikliklerinden ACENTA sorumlu tutulamaz. Yolcuların gecikmelerinden dolayı oluşan zararlardan sorumluluk kabul edilmez. Yolcular gezi tarihinden 2 iş günü önce acentaya telefon ile konfirmasyon talep etmeleri ve belirtilen saatlerde randevu yerinde olmaları şarttır. Aksi durumda doğacak sorunlardan ACENTA sorumlu tutulamaz.
3.6) Yurtdışı gezilerde gerekli olan vizelerin hazır olmasından yolcular sorumludur. ACENTADAN vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden en az 21 gün önce vize ve servis ücreti müşterilerimiz tarafından karşılanmak üzere ACENTAYA başvurulması gerekir. ACENTA, sadece vize işlemlerinde ACENTA konumda olup, konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir gecikmeden ve evrak eksikliğinden doğabilecek aksaklıklardan acentamız kesinlikle sorumlu değildir. ACENTANIN aldığı vizenin tarih ve içeriği müşteri tarafından kontrol edilmelidir. Tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde olabilecek değişiklikler yolcularımıza yansıtılır ve farklar tahsil edilir. Vize alınamaması durumunda sözleşmedeki iptal koşulları aynen geçerlidir.
3.7) Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek ve program dışı hizmetler müşteri tarafından ödenecektir. Ayrıca gidilecek ülkenin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, harç ve vb. ödemeler müşteriye aittir. Seyahat süresince başlangıcında ve sonunda gezilen ve konaklanan yerlerde müşterilerimizle ilgili meydana gelebilecek hasar, zarar ve kayıptan ACENTA sorumlu değildir.
3.8) ACENTA gezilerine katılan müşteriler, seyahat sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası gibi seyahat güvence sistemlerini ACENTA aracılığı ile satın alabilirler, kendileri ayrıca sigorta yaptırabilirler. TÜKETİCİ, ACENTADAN satın aldıkları sigorta kapsamının dışında herhangi bir talepleri olmayacağını peşinen kabul ederler.
3.9)  Otele varış saati kaç olursa olsun, odalara yerleşme saati yerel saatle 15.00’tir. Otelden ayrılış saati kaç olursa olsun, odaları boşaltma saati yerel saatle 12.00’dir.
3.10)  Turların gün süreleri, takvim gününe göre verilmiştir. Başlangıç ve bitiş günleri günün hangi saati olursa olsun turun gün sayısını belirler.
3.11)  Rezervasyon kayıt formunun TÜKETİCİDE kalan kopyası ile ACENTADA kalan kopyası arasında fark olursa, ACENTADA kalan kopya ile ACENTANIN kayıtları esas alınır.
3.12)  Gümrüklerde formaliteler ile ilgili olarak giriş ve çıkışlarda yolcuların pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden doğması muhtemel problem ve buna bağlı gecikme ve iptallerde TÜKETİCİ sorumludur. Bu durumda TÜKETİCİ seyahat ile ilgili tüm haklarını kaybeder.
3.13)  TÜKETİCİ seyahatlerinde 20 Kg bagaj taşıma hakları vardır. Bu standardın dışındaki bagajlarda taşıma şirketinin uygulayacağı ek ücret yolcu tarafından ödenir.
3.14)  TÜKETİCİNİN değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerini ve paralarını bagajlarında taşımaları halinde sorumluluk tamamen TÜKETİCİYE aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Kuralların dışına çıkılması halinde ortaya çıkan cezalarda TÜKETİCİ sorumlu olup, ACENTA sorumluluk taşımaz.
3.15)  Seyahat esnasında kaybedilen değerli eşya ve pasaport, kimlik, uçak bileti vb.evraklarla ilgili olarak doğan masraflardan ACENTA sorumlu değildir.
 
4. MÜCBİR SEBEP HALLERİ
4.1) Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller,  acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTA için mücbir sebep sayılır. Bu haller;
a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve salgın hastalıklar, pandemiler ve benzer olaylar ile olağanüstü haller
b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, sokağa çıkma yasakları, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller
c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri
4.2) Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTA sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Yasak nedeniyle kapalı olan yada gidilemeyen yerlerden ACENTA sorumlu tutulamaz. Programda eksilme olması halinde ACENTA mevcut şartlarda verilebilen hizmetleri sunar. ACENTA ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
5.  SÖZLEŞMENİN DEVRİ
5.1) TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce ACENTAYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.
5.2) Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, ACENTAYA karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve ACENTA tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.
 
6. SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI
6.1) Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini ACENTAYA yazılı olarak yada Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.
 a) ACENTA tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma
 b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma
 c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme
6.2) Sözleşmeden dönülmesi halinde, ACENTA, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade etmekle yükümlüdür. İadeler ödenen para biriminden yapılır.
6.3) Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı ACENTA tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir.
6.4)  ACENTANIN paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, ACENTA paket turun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİYE teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde ACENTANIN ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak ACENTA o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.
6.5)  TÜKETİCİNİN, ACENTAYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu olan ve geri alınamayan ön ödemeler, üçüncü şahıslara veya kurumlara yapılan ödemeler, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİYE aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala bildirilmesi halinde;
Turun başlamasına  30-22 gün kalaya kadar iptal edilmesi halinde tur bedelinin %80'i cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir.
Turun başlamasına  21 gün kalmasından itibaren yapılacak iptallerde tur bedelinin tamamı cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir.
Turun başlamasına  15 gün kalmasından itibaren yapılacak iptallerde tur bedelinin tamamı cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir.
6.6)  TÜKETİCİNİN kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, etmeleri durumunda katıldıkları paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler (uçak, tren, gemi, otel , tören bileti, maç bileti ödemeleri) düşüldükten sonra kalan tutar iade edilecektir.
6.7) Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. kişilere veya kurumlara ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, başka bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin ACENTAYA ulaşmasından itibaren 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade edilir.
6.8)  TÜKETİCİ, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. TÜKETİCİ, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTAYA sunmakla yükümlüdür.
6.9)  TÜKETİCİNİN başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, ACENTA tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİYE herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
6.10)  ACENTA gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİYE bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında ACENTA hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği taktirde, rezervasyonu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda iptal koşulları uygulanır. ACENTA  yolcusunu başka bir acentaya devretme hakkına sahiptir. ACENTA tur tarihi yaklaştıkça başka tur katılımcılarına yönelik tur satış fiyatında değişiklik yapabilir. TÜKETİCİ katıldığı turun başka bir katılımcıya uygulanan fiyatının farklı olmasından dolayı herhangi bir hak iddia edemez.
6.11)  Tarifeli uçuşlarda 15 gün ve daha önceki iptallerde bilet kuralları gereği hava yolu tarafından uygulanan ceza ve kesintiler aynen tüketiciye yansıtılır. Tarifeli ve Charter uçuşlarda 15 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.
6.12)  1618 sayılı kanun gereği yapılan zorunlu seyahat sigortası, sağlık sigortası bedeli yurtiçi hizmetlerde günlük 5 TL, yurtdışı hizmetlerde  ise günlük 4 Euro karşılığı Türk Lirasıdır. Tüketici tarafından yapılan tüm iptal ve/veya değişikliklerde hizmetin başlangıcına 30 günden fazla kala iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa, her bir tüketiciden bu bedel tahsil edilir.
6.13) Meksika'ya girişlerde pasaportunda Amerika, Kanada, İngiltere ve Schengen vizelerinden biri olmayan misafirlerin ülkeye girişleri risklidir. Gümrük polisinin misafirleri ülkeye almama ve deport (sınır dışı) etme hakkı vardır. Bu durumda misafirin ödemiş olduğu tüm tur ücreti yanmaktadır ve tur ödeme iadesi mümkün değildir. 
6.14) Türkiye'den Venezuela (CCS), Meksika (MEX ve CUN), Kolombiya (BOG), Küba (HAV) ve Brezilya (GRU) varışlı uçuşlarda yolcu kabulü için pasaport ve vize gereksinimi gibi genel kuralların dışında bazı ek kontroller uygulanabilmektedir. Bu ek kontroller sonucunda ülke otoritelerince ülkeye giriş reddi verilebileceği için uçuşa kabul sırasında da benzer kontroller yapılabilmektedir. Bu ek kontroller neticesinde uçağa kabul edilmeme yada gidilen ülkeye kabul edilmeme durumunda tur ücreti iadesi mümkün değildir.
 
7. ACENTA, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
c) Sözleşmenin 5. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.
ç) ACENTANIN veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.
 
8.Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyid etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.
 
9. ACENTA’nın sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri esas alınacaktır.
 
10. 12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. İşbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.
İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.
a) Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda ACENTANIN en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,
b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,
c) TÜKETİCİ tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine/şehrine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.
d) TÜKETİCİYE verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.
 
11. İş bu sözleşme tarafların hür ve serbest iradesiyle ve tüm maddeleri okunarak tanzim ve müzakere edilmiş ve imza olunmuştur.
 
 
 
ANTARKTİKA / AVUSTRALYA / AVUSTRALYA YENİ ZELANDA TAZMANYA / AFRİKA / ARJANTİN BREZİLYA / AVRUPA / AMERİKA / ALPLERDE BEŞ ÜLKE
BHUTAN /  BALİ / BALİ UBUD / BALKANLAR / BATI AMERİKA / BANGKOK PHUKET / BANGKOK PHUKET SİNGAPUR   / DOĞU AMERİKA / DUBAİ 
EXCLUSIVE YURT DIŞI / ENDÜLÜS / EVEREST ANA KAMP / ENDONEZYA / ENDONEZYA MALEZYA BALİ  / FAS / FİLİPİNLER  / GÜNEY AMERİKA / GÜNEY AFRİKA / GÜNEY AFRİKA VE KRUGER SAFARİ / GÜNEY AFRİKA ZAMBİYA ZİMBABWE BOTSWANA / GALAPAGOS / BREZİLYA / HİNDİSTAN / HONG KONG / HAWAİ VE PASİFİK KIYILARI / HİNDİSTAN NEPAL / İSKANDİNAVYA / İZLANDA / İPEK YOLU / İTALYA / İSPANYA / İSPANYA ENDÜLÜS  / JAPONYA / JAPONYA KORE  / KUZEY KUTBU / KLIMANJARO / KENYA SAFARİ / KENYA SAFARİ ZANZİBAR / KUZEY IŞIKLARI / KOLOMBİYA / KOLOMBİYA PERU / KÜBA / LAPLAND / LAPLAND KUZEY IŞIKLARI / LAOS  / MOĞOLİSTAN / MALDİVLER / MAURİTİUS / MADAGASKAR / MISIR / MEKSİKA / MEKSİKA GUATEMALA HONDURAS / MEKSİKA KÜBA / MALEZYA  / NATIONAL GEOGRAPHIC SEYAHATLERİ / NEPAL / NEPAL BHUTAN / NEPAL HİNDİSTAN / NEPAL BHUTAN TİBET / NORVEÇ FİYORTLARI / NEW YORK MIAMI ORLANDO / ORTA AMERİKA / ÖZBEKİSTAN / PATAGONYA / PATAGONYA PASKALYA ADASI / PASKALYA ADASI / PERU / PERU BOLİVYA / PERU BOLİVYA ŞİLİ / PERU BOLİVYA AMAZON KOLOMBİYA / PERU BOLİVYA ŞİLİ AMAZON KOLOMBİYA / PERU BOLİVYA ŞİLİ ARJANTİN KOLOMBİYA / PHUKET / PARİS / PARİS DİSNEYLAND / PORTEKİZ / SEYŞELLER / SRİ LANKA / SERENGETİ SAFARİ / SERENGETİ SAFARİ ZANZİBAR / ŞİLİ / SİNGAPUR / SİBİRYA MOĞOLİSTAN/ TRANS SİBİRYA / TRANS SİBİRYA EKSPRESİ / TİBET / TAZMANYA / TAYLAND / UZAKDOĞU / ÜRDÜN / VENEZUELA / YENİ ZELANDA  / ZANZİBAR  ORGANİZASYONLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ
 
1.TARAFLAR
 
Bir tarafta MY TURİZM İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Feneryolu Mah. Bağdat Cad. Sarı Köşk Ap. No:103 D:10 Kadıköy / İstanbul (bundan sonra ACENTA diye anılacaktır) diğer tarafta TÜKETİCİ arasında tüketicinin satın aldığı organizasyon hizmetinde belirtilen hizmetlerin verilmesine dair iş buradaki koşulları içeren bir hizmet satış sözleşmesi akdolunmuştur. Bu hizmet satış sözleşmesi Tüketici tarafından online rezervasyonun tamamlanması ile taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş sayılır. 
 
1.1   ACENTA
ŞİRKET UNVANI   :    MY TURİZM İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SEYAHAT ACENTASI UNVANI  :   DEEPNATURE TRAVEL SEYAHAT ACENTASI
ADRESİ :   Feneryolu Mah. Bağdat Cad. Sarı Köşk Ap. No:103 D:10 Kadıköy / İstanbul
İLETİŞİM BİLGİLERİ  :  Telefon: 90 216 3495515  E-posta: info@deepnature.com
 
1.2 TÜKETİCİ
İSİM SOYADI: ...................
TC KİMLİK NO:  ...................
DOĞUM TARİHİ: ...................
ADRES:  ................................................................
İLETİŞİM BİLGİLERİ: ...................
 
1.3) İş bu sözleşme hükümleri uyarınca Acenta tüketicinin web sayfası üzerinden satın aldığı organizasyonla ilgili olarak hizmetleri sağlamayı, Tüketici ise işbu hizmet satış sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve ilgili organizasyon için sözleşmenin 2.1 maddesinde yazan gezi bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
2.HİZMETİN İÇERİĞİ VE ÜCRETİ
2.1) Gezi bedeli vergiler ile tüketiciye verilen hizmet dökümünde yer alan ve fiyata dahil olan tüm hizmetler dahil  olarak..... USD / EURO'dur.
Tüketici, hizmet ödemesini hizmet başlangıç hareket tarihinden bir ay öncesine kadar tamamlamakla yükümlüdür.  Aksi takdirde sözleşme Acenta tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek Tüketicinin ödemiş olduğu ön ödeme tutarı cayma tazminatı olarak faturalandırılır. 
2.2) Gezi bedeli karşılığında Acenta tarafından sağlanacak hizmetler programın fiyata dahil olanlar kısmında yazdığı şekilde olup tüketiciye organizasyon öncesi iletilen rezervasyon formunda belirtilir. Fiyata dahil olanlar haricindeki hizmetler ekstra ücrete tabidir. 
2.3) Tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.
2.4) Fiyat değişikliği ancak; öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %5 ini geçmemek üzere:
2.4.1) Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
2.4.2) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
2.4.3) Fiyat değişikliğinin liman havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması halinde mümkündür.
 
3.GENEL HÜKÜMLER
3.1 ) Bu sözleşmede, TÜKETİCİ online rezervasyon formuna bilgilerini girdiği katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden ve elektronik ortamda kendisine iletilen içeriklerden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen TÜKETİCİ bundan sorumludur. Bu doğrultuda TÜKETİCİYE verilen broşürler  ve elektronik ortamdaki bilgiler katılımcıya verilmiş sayılır.
3.2 ) Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. veya 4. kişi olarak kalmaları durumunda, 0-2 yaş için %80, 2-12 yaş arası için %10 olarak uygulanır. Ancak otelde yatak ve uçakta koltuk işgal ederse tam bedel alınır. 
3.3 ) Liman ve havaalanı vergileri, harçlar ve diğer vergilerden kaynaklanan fiyat değişiklikleri müşteriye yansıtılacaktır.
3.4 ) ACENTA müşteri ile ulaşım araçları ve konaklama tesisleri arasında aracı konumdadır, söz konusu kuruluşların hizmet esnasında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özenin yanı sıra hizmetlerde; siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklikler, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi mücbir sebeplerden ve/veya ACENTA iradesi dışında gelişen olaylardan kaynaklanan aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir. Ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı ACENTA sorumlu tutulamaz. Yine bu çerçevede kaynağı, nedeni ve sonuçları ne olursa olsun ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza ve kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek ek masraf ve yükümlülüklerden müstakilen ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken ACENTA sorumlu tutulamaz.
3.5) Organizasyon esnasında uygulanan programlarda belirtilen uçak, vapur, tren yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden, tarih değişikliklerinden ACENTA sorumlu tutulamaz. Tarife değişikliği olması yada uçuş saatlerinin uygun olmaması halinde iç hat uçuşu yerine karayolu yolculuğu yapılabilir. Yolcuların gecikmelerinden dolayı oluşan zararlardan sorumluluk kabul edilmez. Yolcular hizmet alım tarihinden iki iş günü önce acentaya telefon ile konfirmasyon yapmaları ve belirtilen saatlerde randevu yerinde olmaları şarttır. Aksi durumda doğacak sorunlardan ACENTA sorumlu tutulamaz.
3.6) Organizasyon için gerekli olan vizelerin hazır olmasından TÜKETİCİ sorumludur. ACENTADAN vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli evraklarla birlikte organizasyon hareket tarihinden en az 21 gün önce vize ve servis ücreti müşterilerimiz tarafından karşılanmak üzere ACENTAYA başvurulması gerekir. ACENTA, sadece vize işlemlerinde ACENTA konumda olup, konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir gecikmeden ve evrak eksikliğinden doğabilecek aksaklıklardan acentamız kesinlikle sorumlu değildir. ACENTANIN aldığı vizenin tarih ve içeriği müşteri tarafından kontrol edilmelidir. Organizasyon başlangıç tarihine kadar vize ücretlerinde olabilecek değişiklikler yolcularımıza yansıtılır ve farklar tahsil edilir. Vize alınamaması durumunda sözleşmedeki iptal koşulları aynen geçerlidir.
3.7) Organizasyonda belirtilen konaklama şekli dışında gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek ve program dışı hizmetler müşteri tarafından ödenecektir. Ayrıca gidilecek ülkenin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, harç ve vb. ödemeler Tüketiciye aittir. Organizasyon süresince başlangıcında ve sonunda gezilen ve konaklanan yerlerde Tüketicilere yönelik meydana gelebilecek hasar, zarar ve kayıptan ACENTA sorumlu değildir.
3.8) ACENTA organizasyonuna katılan Tüketiciler, organizasyon sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası gibi seyahat güvence sistemlerini ACENTA aracılığı ile satın alabilirler, kendileri ayrıca sigorta yaptırabilirler. TÜKETİCİ, ACENTADAN satın aldıkları sigorta kapsamının dışında herhangi bir talepleri olmayacağını peşinen kabul ederler.
3.9)  Otele varış saati kaç olursa olsun, odalara yerleşme saati yerel saatle 15.00’tir. Otelden ayrılış saati kaç olursa olsun, odaları boşaltma saati yerel saatle 12.00’dir.
3.10)  Organizasyon kayıt formunun TÜKETİCİDE kalan kopyası ile ACENTADA kalan kopyası arasında fark olursa, ACENTADA kalan kopya ile ACENTANIN kayıtları esas alınır.
3.11)  Gümrüklerde formaliteler ile ilgili olarak giriş ve çıkışlarda yolcuların pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden doğması muhtemel problem ve buna bağlı gecikme ve iptallerde TÜKETİCİ sorumludur. Bu durumda TÜKETİCİ organizasyon ile ilgili tüm haklarını kaybeder.
3.12)  TÜKETİCİ organizasyondaki uçuşlarda 20 Kg bagaj taşıma hakları vardır. Bu standardın dışındaki bagajlarda taşıma şirketinin uygulayacağı ek ücret yolcu tarafından ödenir.
3.13)  TÜKETİCİNİN değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerini ve paralarını bagajlarında taşımaları halinde sorumluluk tamamen TÜKETİCİYE aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Kuralların dışına çıkılması halinde ortaya çıkan cezalarda TÜKETİCİ sorumlu olup, ACENTA sorumluluk taşımaz.
3.14)  Organizasyon esnasında kaybedilen değerli eşya ve pasaport, kimlik, uçak bileti vb.evraklarla ilgili olarak doğan masraflardan ACENTA sorumlu değildir.
 
4. MÜCBİR SEBEP HALLERİ
4.1) Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve organizasyonun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller,  acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTA için mücbir sebep sayılır. Bu haller;
a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve salgın hastalıklar, pandemiler ve benzer olaylar ile olağanüstü haller
b) Türkiye’de sınır komşularında veya organizasyon kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, sokağa çıkma yasakları, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller
4.2) Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTA sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Yasak nedeniyle kapalı olan yada gidilemeyen yerlerden ACENTA sorumlu tutulamaz. Organizasyonda eksilme olması halinde ACENTA mevcut şartlarda verilebilen hizmetleri sunar. ACENTA ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
 
5.  SÖZLEŞMENİN DEVRİ
5.1) TÜKETİCİ, organizasyona devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, organizasyonun başlamasından en az on gün önce ACENTAYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi organizasyona katılıma uygun üçüncü bir kişiye devredebilir.
5.2) Hizmet sözleşmesini devreden ve devralan, ACENTAYA karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve ACENTA tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.
 
6. SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI
6.1) Hizmetin başlamasından önce organizasyonun acenta tarafından iptali halinde ACENTA, TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm hizmet bedelini herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade etmekle yükümlüdür. İadeler ödenen para biriminden yapılır.
6.2)  ACENTANIN hizmete dair organizasyon başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, ACENTA organizasyonun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar. 
6.3) TÜKETİCİNİN, ACENTAYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin gezi organizasyonunun başlamasından en az 60 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu olan ve geri alınamayan ön ödemeler, tren yada gemi kompartıman ön ödemeleri, üçüncü şahıslara veya kurumlara yapılmış ödemeler, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve kişi başı 250 Euro hizmet bedeli hariç olmak üzere, başka bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİYE iade edilir. Ancak bu feshin gezi organizasyonunun başlamasına 60 günden daha az bir süre kala bildirilmesi halinde;
Organizasyonun başlamasına 60-46 gün kalaya kadar iptal edilmesi halinde gezi bedelinin %50’si cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir.
Organizasyonun başlamasına 45-31 gün kalaya kadar iptal edilmesi halinde gezi bedelinin %75'i cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir.
Organizasyonun başlamasına 30 gün kalmasından itibaren yapılacak iptallerde gezi bedelinin tamamı cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir. Varsa eksik ödemeler tüketiciden talep edilir.
İadeler ödenen para biriminden yapılır.
6.4) Tüketici organizasyonun başlamasından önce tarih değişikliği yapmak isterse;
Organizasyonun başlamasına 60-46 gün kalaya kadar tarih değişikliği halinde gezi bedelinin %20'si tazminat olarak kesilerek kalan tutar tüketicinin başka bir tarihte kullanması için saklı tutulur. 
Organizasyonun başlamasına 45-31 gün kalaya kadar tarih değişikliği halinde gezi bedelinin %30'u tazminat olarak kesilerek kalan tutar tüketicinin başka bir tarihte kullanması için saklı tutulur. 
Organizasyonun başlamasına 30-22 gün kalaya kadar tarih değişikliği halinde gezi bedelinin %45'i tazminat olarak kesilerek kalan tutar tüketicinin başka bir tarihte kullanması için saklı tutulur. 
Organizasyonun başlamasına 21 gün kalmasından itibaren tarih değişikliği mümkün değildir.
6.5) Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. Tüketicinin bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile organizasyonun başlamasına 30 günden daha fazla bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, otel, tren, gemi ön ödemeleri ile 3. kişilere yada kurumlara ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller dışında başka herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin ACENTAYA ulaşmasından itibaren 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade edilir. Organizasyonun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunulması halinde ise hizmet bedelinin %70'i iptal tazminatı olarak kesilerek kalan tutar iade olunur.
6.6)  TÜKETİCİ, organizasyonun başlamasından 45 gün öncesine kadar satın aldığı hizmeti istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. TÜKETİCİ, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTAYA sunmakla yükümlüdür.
6.7) ACENTA  yolcusunu başka bir acentaya devretme hakkına sahiptir. ACENTA organizasyon tarihi yaklaştıkça başka katılımcılara yönelik hizmet fiyatında değişiklik yapabilir.  TÜKETİCİ katıldığı organizasyonun başka bir katılımcıya uygulanan fiyatının farklı olmasından dolayı herhangi bir hak iddia edemez.
6.8) Organizasyona dahil olan tarifeli ve charter uçuşlarda , organizasyona 45 günden daha fazla gün kala yapılacak iptallerde bilet kuralları gereği hava yolu tarafından uygulanan ceza ve kesintiler aynen tüketiciye yansıtılır. Organizasyona dahil olan tarifeli ve charter uçuşlarda , organizasyona 45 gün kalmasından itibaren yapılacak iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak bileti ücreti iadesi söz konusu değildir.
6.9) Meksika'ya girişlerde pasaportunda Amerika, Kanada, İngiltere ve Schengen vizelerinden biri olmayan misafirlerin ülkeye girişleri risklidir. Gümrük polisinin misafirleri ülkeye almama ve deport (sınır dışı) etme hakkı vardır. Bu durumda misafirin ödemiş olduğu tüm tur ücreti yanmaktadır ve tur ödeme iadesi mümkün değildir. 
6.10) Türkiye'den Venezuela (CCS), Meksika (MEX ve CUN), Kolombiya (BOG), Küba (HAV) ve Brezilya (GRU) varışlı uçuşlarda yolcu kabulü için pasaport ve vize gereksinimi gibi genel kuralların dışında bazı ek kontroller uygulanabilmektedir. Bu ek kontroller sonucunda ülke otoritelerince ülkeye giriş reddi verilebileceği için uçuşa kabul sırasında da benzer kontroller yapılabilmektedir. Bu ek kontroller neticesinde uçağa kabul edilmeme yada gidilen ülkeye kabul edilmeme durumunda tur ücreti iadesi mümkün değildir.
 
7. ACENTA, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
c) Sözleşmenin 5. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.
ç) ACENTANIN veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
d) Hizmete konu olan organizasyonun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin organizasyonun başlamasından en az ondört gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.
 
8.Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Hizmet Satış Sözleşmesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyid etmişlerdir. Organizasyona katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.
 
9. 12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. İşbu hizmet sözleşmesi konusu satın aldığı hizmet kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve hizmet sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Organizasyonla ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.
İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.
a) Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda ACENTANIN en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,
b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,
c) TÜKETİCİ tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine/şehrine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.
d) TÜKETİCİYE verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.
 
10. İşbu hizmet satış sözleşmesi veya eklerinden doğabilecek tüm itilaflarda Acentanın kayıtları , Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi uyarınca delil kabul edilecektir.
 
11. İşbu hizmet satış sözleşmesi veya eklerinden doğabilecek tüm itilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
12. İş bu hizmet sözleşmesi tarafların hür ve serbest iradesiyle ve tüm maddeleri okunarak tanzim ve müzakere edilmiş ve imza olunmuştur.
 
 
 
 
YURTİÇİ TURLAR  TUR SÖZLEŞMESİ
 
1.TARAFLAR
Bir tarafta MY TURİZM İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Feneryolu Mah. Bağdat Cad. Sarı Köşk Ap. No:103 D:10 Kadıköy / İstanbul (bundan sonra ACENTA diye anılacaktır) diğer tarafta TÜKETİCİ arasında yurtiçi ve yurtdışı gezileri konusunda işbu paket tur sözleşmesi akdolunmuştur.
 
1.1   ACENTA
ŞİRKET UNVANI   :    MY TURİZM İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SEYAHAT ACENTASI UNVANI  :   DEEPNATURE TRAVEL SEYAHAT ACENTASI
ADRESİ :   Feneryolu Mah. Bağdat Cad. Sarı Köşk Ap. No:103 D:10 Kadıköy / İstanbul
İLETİŞİM BİLGİLERİ  :  Telefon: 90 216 3495515  E-posta: info@deepnature.com
 
1.2 TÜKETİCİ
İSİM SOYADI: ...................
TC KİMLİK NO:  ...................
DOĞUM TARİHİ: ...................
ADRES:  ................................................................
İLETİŞİM BİLGİLERİ: ...................
 
1.3) İş bu sözleşme hükümleri ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından  geçerlidir.
 
2.SÖZLEŞME FİYATI
2.1) Sözleşme vergiler ile tüketiciye verilen broşürde yer alan ve fiyata dahil olan tüm hizmetler dahil online tur satış fiyat sayfasında yazan tutar kadardır. Bunlar haricindeki turlar ve diğer hizmetler ekstra ücrete tabidir. Tüketici, tur ödemesini yurtdışı turlarda tur hareket tarihinden iki ay öncesine kadar, yurtiçi turlarda tur hareket tarihinden 30 gün öncesine kadar tamamlamakla yükümlüdür. 
2.2) Tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.
2.3) Fiyat değişikliği ancak; öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %5 ini geçmemek üzere:
2.3.1) Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
2.3.2) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
2.3.3) Fiyat değişikliğinin liman havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması halinde mümkündür.
 
3.GENEL HÜKÜMLER
3.1 ) Bu sözleşmede, TÜKETİCİ madde 1.2. de belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen TÜKETİCİ bundan sorumludur. Bu doğrultuda TÜKETİCİYE verilen broşür katılımcıya verilmiş sayılır.
3.2 ) Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. veya 4. kişi olarak kalmaları durumunda, 0-2 yaş için %80, 2-12 yaş arası için %10 olarak uygulanır. Ancak otelde yatak ve uçakta koltuk işgal ederse tam bedel alınır. Yurtiçi turlarında özel koşul belirtilmediği takdirde, 0-6 yaş arası için %80, 06-12 yaş arası için %50 indirim uygulanır.
3.3 ) Liman ve havaalanı vergileri, harçlar ve diğer vergilerden kaynaklanan fiyat değişiklikleri müşteriye yansıtılacaktır.
3.4 ) ACENTA müşteri ile ulaşım araçları ve konaklama tesisleri arasında aracı konumdadır, söz konusu kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özenin yanı sıra hizmetlerde; siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklikler, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi mücbir sebeplerden ve/veya ACENTA iradesi dışında gelişen olaylardan kaynaklanan aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir. Ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı ACENTA sorumlu tutulamaz. Yine bu çerçevede kaynağı, nedeni ve sonuçları ne olursa olsun ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, rötar, kaza ve kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek ek masraf ve yükümlülüklerden müstakilen ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken ACENTA sorumlu tutulamaz. Tur dahilindeki uçak veya tren seferlerinde oluşabilecek rötar veya iptal durumlarında oluşabilecek ek masraflar tüketiciye aittir, ACENTA sorumlu tutulamaz. Gidiş dönüş uçak bileti dahil turlarda herhangi bir sebeple gidiş uçağına binilmemesi halinde dönüş uçak bileti yanmaktadır.
3.5) Gezi programlarında belirtilen uçak, vapur, tren yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden, tarih değişikliklerinden ACENTA sorumlu tutulamaz. Yolcuların gecikmelerinden dolayı oluşan zararlardan sorumluluk kabul edilmez. Yolcular gezi tarihinden 2 iş günü önce acentaya telefon ile konfirmasyon talep etmeleri ve belirtilen saatlerde randevu yerinde olmaları şarttır. Aksi durumda doğacak sorunlardan ACENTA sorumlu tutulamaz.
3.6) Yurtdışı gezilerde gerekli olan vizelerin hazır olmasından yolcular sorumludur. ACENTADAN vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden en az 21 gün önce vize ve servis ücreti müşterilerimiz tarafından karşılanmak üzere ACENTAYA başvurulması gerekir. ACENTA, sadece vize işlemlerinde ACENTA konumda olup, konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir gecikmeden ve evrak eksikliğinden doğabilecek aksaklıklardan acentamız kesinlikle sorumlu değildir. ACENTANIN aldığı vizenin tarih ve içeriği müşteri tarafından kontrol edilmelidir. Tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde olabilecek değişiklikler yolcularımıza yansıtılır ve farklar tahsil edilir. Vize alınamaması durumunda sözleşmedeki iptal koşulları aynen geçerlidir.
3.7) Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek ve program dışı hizmetler müşteri tarafından ödenecektir. Ayrıca gidilecek ülkenin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, harç ve vb. ödemeler müşteriye aittir. Seyahat süresince başlangıcında ve sonunda gezilen ve konaklanan yerlerde müşterilerimizle ilgili meydana gelebilecek hasar, zarar ve kayıptan ACENTA sorumlu değildir.
3.8) ACENTA gezilerine katılan müşteriler, seyahat sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası gibi seyahat güvence sistemlerini ACENTA aracılığı ile satın alabilirler, kendileri ayrıca sigorta yaptırabilirler. TÜKETİCİ, ACENTADAN satın aldıkları sigorta kapsamının dışında herhangi bir talepleri olmayacağını peşinen kabul ederler.
3.9)  Otele varış saati kaç olursa olsun, odalara yerleşme saati yerel saatle 15.00’tir. Otelden ayrılış saati kaç olursa olsun, odaları boşaltma saati yerel saatle 12.00’dir.
3.10)  Turların gün süreleri, takvim gününe göre verilmiştir. Başlangıç ve bitiş günleri günün hangi saati olursa olsun turun gün sayısını belirler.
3.11)  Rezervasyon kayıt formunun TÜKETİCİDE kalan kopyası ile ACENTADA kalan kopyası arasında fark olursa, ACENTADA kalan kopya ile ACENTANIN kayıtları esas alınır.
3.12)  Gümrüklerde formaliteler ile ilgili olarak giriş ve çıkışlarda yolcuların pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden doğması muhtemel problem ve buna bağlı gecikme ve iptallerde TÜKETİCİ sorumludur. Bu durumda TÜKETİCİ seyahat ile ilgili tüm haklarını kaybeder.
3.13)  TÜKETİCİ seyahatlerinde 20 Kg bagaj taşıma hakları vardır. Bu standardın dışındaki bagajlarda taşıma şirketinin uygulayacağı ek ücret yolcu tarafından ödenir.
3.14)  TÜKETİCİNİN değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerini ve paralarını bagajlarında taşımaları halinde sorumluluk tamamen TÜKETİCİYE aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Kuralların dışına çıkılması halinde ortaya çıkan cezalarda TÜKETİCİ sorumlu olup, ACENTA sorumluluk taşımaz.
3.15)  Seyahat esnasında kaybedilen değerli eşya ve pasaport, kimlik, uçak bileti vb.evraklarla ilgili olarak doğan masraflardan ACENTA sorumlu değildir.
 
4. MÜCBİR SEBEP HALLERİ
4.1) Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller,  acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTA için mücbir sebep sayılır. Bu haller;
a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve salgın hastalıklar, pandemiler ve benzer olaylar ile olağanüstü haller
b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, sokağa çıkma yasakları, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller
c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri
4.2) Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTA sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Yasak nedeniyle kapalı olan yada gidilemeyen yerlerden ACENTA sorumlu tutulamaz. Programda eksilme olması halinde ACENTA mevcut şartlarda verilebilen hizmetleri sunar. ACENTA ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
5.  SÖZLEŞMENİN DEVRİ
5.1) TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce ACENTAYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.
5.2) Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, ACENTAYA karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve ACENTA tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.
 
6. SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI
6.1) Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini ACENTAYA yazılı olarak yada Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.
 a) ACENTA tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma
 b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma
 c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme
6.2) Sözleşmeden dönülmesi halinde, ACENTA, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade etmekle yükümlüdür. İadeler ödenen para biriminden yapılır.
6.3) Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı ACENTA tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir.
6.4)  ACENTANIN paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, ACENTA paket turun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİYE teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde ACENTANIN ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak ACENTA o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.
6.5)  TÜKETİCİNİN, ACENTAYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu olan ve geri alınamayan ön ödemeler, üçüncü şahıslara veya kurumlara yapılan ödemeler, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİYE aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala bildirilmesi halinde;
Turun başlamasına  30-22 gün kalaya kadar iptal edilmesi halinde tur bedelinin %65'i cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir.
Turun başlamasına  21-16 gün kalaya kadar iptal edilmesi halinde tur bedelinin %80'i cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir.
Turun başlamasına  15 gün kalmasından itibaren yapılacak iptallerde tur bedelinin tamamı cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir.
6.6)  TÜKETİCİNİN kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, etmeleri durumunda katıldıkları paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler (uçak, tren, gemi, otel , tören bileti, maç bileti ödemeleri) düşüldükten sonra kalan tutar iade edilecektir.
6.7) Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. kişilere veya kurumlara ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, başka bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin ACENTAYA ulaşmasından itibaren 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade edilir.
6.8)  TÜKETİCİ, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. TÜKETİCİ, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTAYA sunmakla yükümlüdür.
6.9)  TÜKETİCİNİN başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, ACENTA tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİYE herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
6.10)  ACENTA gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİYE bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında ACENTA hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği taktirde, rezervasyonu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda iptal koşulları uygulanır. ACENTA  yolcusunu başka bir acentaya devretme hakkına sahiptir. ACENTA tur tarihi yaklaştıkça başka tur katılımcılarına yönelik tur satış fiyatında değişiklik yapabilir.
6.11)  Tarifeli uçuşlarda 15 gün ve daha önceki iptallerde bilet kuralları gereği hava yolu tarafından uygulanan ceza ve kesintiler aynen tüketiciye yansıtılır. Tarifeli ve Charter uçuşlarda 15 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.
6.12)  1618 sayılı kanun gereği yapılan zorunlu seyahat sigortası, sağlık sigortası bedeli yurtiçi hizmetlerde günlük 5 TL, yurtdışı hizmetlerde  ise günlük 4 Euro karşılığı Türk Lirasıdır. Tüketici tarafından yapılan tüm iptal ve/veya değişikliklerde hizmetin başlangıcına 30 günden fazla kala iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa, her bir tüketiciden bu bedel tahsil edilir.
 
7. ACENTA, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
c) Sözleşmenin 5. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.
ç) ACENTANIN veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.
 
8.Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyid etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.
 
9. ACENTA’nın sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri esas alınacaktır.
 
10. 12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. İşbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.
İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.
a) Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda ACENTANIN en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,
b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,
c) TÜKETİCİ tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine/şehrine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.
d) TÜKETİCİYE verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.
 
11. İş bu sözleşme tarafların hür ve serbest iradesiyle ve tüm maddeleri okunarak tanzim ve müzakere edilmiş ve imza olunmuştur.
 
 
 
EXCLUSIVE YURT İÇİ ORGANİZASYONLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ
(EXCLUSIVE 
LİKYA YOLU, KARİA YOLU, MARDİN, KAPADOKYA, VAN, GÜNEYDOĞU, KARADENİZ YAYLALARI ORGANİZASYONLARI)
 
1.TARAFLAR
Bir tarafta MY TURİZM İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Feneryolu Mah. Bağdat Cad. Sarı Köşk Ap. No:103 D:10 Kadıköy / İstanbul (bundan sonra ACENTA diye anılacaktır) diğer tarafta TÜKETİCİ arasında tüketicinin satın aldığı Exclusive konseptteki organizasyon hizmetinde belirtilen hizmetlerin verilmesine dair iş buradaki koşulları içeren bir hizmet satış sözleşmesi akdolunmuştur. Bu hizmet satış sözleşmesi Tüketici tarafından online rezervasyonun tamamlanması ile taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş sayılır. 
 
1.1   ACENTA
ŞİRKET UNVANI   :    MY TURİZM İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SEYAHAT ACENTASI UNVANI  :   DEEPNATURE TRAVEL SEYAHAT ACENTASI
ADRESİ :   Feneryolu Mah. Bağdat Cad. Sarı Köşk Ap. No:103 D:10 Kadıköy / İstanbul
İLETİŞİM BİLGİLERİ  :  Telefon: 90 216 3495515  E-posta: info@deepnature.com
 
1.2 TÜKETİCİ
İSİM SOYADI: ...................
TC KİMLİK NO:  ...................
DOĞUM TARİHİ: ...................
ADRES:  ................................................................
İLETİŞİM BİLGİLERİ: ...................
 
1.3) İş bu sözleşme hükümleri ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından  geçerlidir.
 
2.SÖZLEŞME FİYATI
2.1) Sözleşme vergiler ile tüketiciye verilen broşürde yer alan ve fiyata dahil olan tüm hizmetler dahil online tur satış fiyat sayfasında yazan tutar kadardır. Bunlar haricindeki turlar ve diğer hizmetler ekstra ücrete tabidir. Tüketici, tur ödemesini yurtdışı turlarda tur hareket tarihinden iki ay öncesine kadar, yurtiçi turlarda tur hareket tarihinden 30 gün öncesine kadar tamamlamakla yükümlüdür. 
2.2) Tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır.
2.3) Fiyat değişikliği ancak; öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşulu ile sözleşme bedelinin %5 ini geçmemek üzere:
2.3.1) Fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
2.3.2) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağan dışı değişikliklerden kaynaklanması
2.3.3) Fiyat değişikliğinin liman havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi resim harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması halinde mümkündür.
 
3.GENEL HÜKÜMLER
3.1 ) Bu sözleşmede, TÜKETİCİ madde 1.2. de belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen TÜKETİCİ bundan sorumludur. Bu doğrultuda TÜKETİCİYE verilen broşür katılımcıya verilmiş sayılır.
3.2 ) Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. veya 4. kişi olarak kalmaları durumunda, 0-2 yaş için %80, 2-12 yaş arası için %10 olarak uygulanır. Ancak otelde yatak ve uçakta koltuk işgal ederse tam bedel alınır. Yurtiçi turlarında özel koşul belirtilmediği takdirde, 0-6 yaş arası için %80, 06-12 yaş arası için %50 indirim uygulanır.
3.3 ) Liman ve havaalanı vergileri, harçlar ve diğer vergilerden kaynaklanan fiyat değişiklikleri müşteriye yansıtılacaktır.
3.4 ) ACENTA müşteri ile ulaşım araçları ve konaklama tesisleri arasında aracı konumdadır, söz konusu kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özenin yanı sıra hizmetlerde; siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklikler, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi mücbir sebeplerden ve/veya ACENTA iradesi dışında gelişen olaylardan kaynaklanan aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir. Ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı ACENTA sorumlu tutulamaz. Yine bu çerçevede kaynağı, nedeni ve sonuçları ne olursa olsun ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, rötar, kaza ve kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek ek masraf ve yükümlülüklerden müstakilen ve/veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken ACENTA sorumlu tutulamaz. Tur dahilindeki uçak veya tren seferlerinde oluşabilecek rötar veya iptal durumlarında oluşabilecek ek masraflar tüketiciye aittir, ACENTA sorumlu tutulamaz. Gidiş dönüş uçak bileti dahil turlarda herhangi bir sebeple gidiş uçağına binilmemesi halinde dönüş uçak bileti yanmaktadır.
3.5) Gezi programlarında belirtilen uçak, vapur, tren yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden, tarih değişikliklerinden ACENTA sorumlu tutulamaz. Yolcuların gecikmelerinden dolayı oluşan zararlardan sorumluluk kabul edilmez. Yolcular gezi tarihinden 2 iş günü önce acentaya telefon ile konfirmasyon talep etmeleri ve belirtilen saatlerde randevu yerinde olmaları şarttır. Aksi durumda doğacak sorunlardan ACENTA sorumlu tutulamaz.
3.6) Yurtdışı gezilerde gerekli olan vizelerin hazır olmasından yolcular sorumludur. ACENTADAN vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden en az 21 gün önce vize ve servis ücreti müşterilerimiz tarafından karşılanmak üzere ACENTAYA başvurulması gerekir. ACENTA, sadece vize işlemlerinde ACENTA konumda olup, konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir gecikmeden ve evrak eksikliğinden doğabilecek aksaklıklardan acentamız kesinlikle sorumlu değildir. ACENTANIN aldığı vizenin tarih ve içeriği müşteri tarafından kontrol edilmelidir. Tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde olabilecek değişiklikler yolcularımıza yansıtılır ve farklar tahsil edilir. Vize alınamaması durumunda sözleşmedeki iptal koşulları aynen geçerlidir.
3.7) Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek ve program dışı hizmetler müşteri tarafından ödenecektir. Ayrıca gidilecek ülkenin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, harç ve vb. ödemeler müşteriye aittir. Seyahat süresince başlangıcında ve sonunda gezilen ve konaklanan yerlerde müşterilerimizle ilgili meydana gelebilecek hasar, zarar ve kayıptan ACENTA sorumlu değildir.
3.8) ACENTA gezilerine katılan müşteriler, seyahat sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası gibi seyahat güvence sistemlerini ACENTA aracılığı ile satın alabilirler, kendileri ayrıca sigorta yaptırabilirler. TÜKETİCİ, ACENTADAN satın aldıkları sigorta kapsamının dışında herhangi bir talepleri olmayacağını peşinen kabul ederler.
3.9)  Otele varış saati kaç olursa olsun, odalara yerleşme saati yerel saatle 15.00’tir. Otelden ayrılış saati kaç olursa olsun, odaları boşaltma saati yerel saatle 12.00’dir.
3.10)  Turların gün süreleri, takvim gününe göre verilmiştir. Başlangıç ve bitiş günleri günün hangi saati olursa olsun turun gün sayısını belirler.
3.11)  Rezervasyon kayıt formunun TÜKETİCİDE kalan kopyası ile ACENTADA kalan kopyası arasında fark olursa, ACENTADA kalan kopya ile ACENTANIN kayıtları esas alınır.
3.12)  Gümrüklerde formaliteler ile ilgili olarak giriş ve çıkışlarda yolcuların pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden doğması muhtemel problem ve buna bağlı gecikme ve iptallerde TÜKETİCİ sorumludur. Bu durumda TÜKETİCİ seyahat ile ilgili tüm haklarını kaybeder.
3.13)  TÜKETİCİ seyahatlerinde 20 Kg bagaj taşıma hakları vardır. Bu standardın dışındaki bagajlarda taşıma şirketinin uygulayacağı ek ücret yolcu tarafından ödenir.
3.14)  TÜKETİCİNİN değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerini ve paralarını bagajlarında taşımaları halinde sorumluluk tamamen TÜKETİCİYE aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Kuralların dışına çıkılması halinde ortaya çıkan cezalarda TÜKETİCİ sorumlu olup, ACENTA sorumluluk taşımaz.
3.15)  Seyahat esnasında kaybedilen değerli eşya ve pasaport, kimlik, uçak bileti vb.evraklarla ilgili olarak doğan masraflardan ACENTA sorumlu değildir.
 
4. MÜCBİR SEBEP HALLERİ
4.1) Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller,  acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTA için mücbir sebep sayılır. Bu haller;
a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve salgın hastalıklar, pandemiler ve benzer olaylar ile olağanüstü haller
b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, sokağa çıkma yasakları, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller
c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri
4.2) Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTA sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Yasak nedeniyle kapalı olan yada gidilemeyen yerlerden ACENTA sorumlu tutulamaz. Programda eksilme olması halinde ACENTA mevcut şartlarda verilebilen hizmetleri sunar. ACENTA ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
5.  SÖZLEŞMENİN DEVRİ
5.1) TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce ACENTAYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.
5.2) Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, ACENTAYA karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve ACENTA tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.
 
6. SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI
6.1) Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini ACENTAYA yazılı olarak yada Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.
 a) ACENTA tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma
 b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma
 c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme
6.2) Sözleşmeden dönülmesi halinde, ACENTA, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade etmekle yükümlüdür. İadeler ödenen para biriminden yapılır.
6.3) Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı ACENTA tarafından paket turun başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 6.1. maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir.
6.4)  ACENTANIN paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, ACENTA paket turun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİYE teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde ACENTANIN ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak ACENTA o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.
6.5)  TÜKETİCİNİN, ACENTAYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin organizasyonun başlamasından en az 60 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu olan ve geri alınamayan ön ödemeler, tren yada gemi kompartıman ön ödemeleri, uçak bileti ön ödemeleri, üçüncü şahıslara veya kurumlara yapılmış ödemeler, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve kişi başı 3000 TL (Üçbin Türk Lirası) hizmet bedeli hariç olmak üzere, başka bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel TÜKETİCİYE iade edilir. Ancak bu feshin organizasyonun başlamasına 60 günden daha az bir süre kala bildirilmesi halinde;
Organizasyonun başlamasına 60-46 gün kalaya kadar iptal edilmesi halinde hizmet bedelinin %30’u cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir.
Organizasyonun başlamasına 45-31 gün kalaya kadar iptal edilmesi halinde hizmet bedelinin %60'ı cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir.
Organizasyonun başlamasına 30 gün kalmasından itibaren yapılacak iptallerde hizmet bedelinin tamamı cayma tazminatı olarak TÜKETİCİYE fatura edilir. Varsa eksik ödemeler tüketiciden talep edilir.
6.6)  TÜKETİCİNİN kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, etmeleri durumunda katıldıkları paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler (uçak, tren, gemi, otel , tören bileti, maç bileti ödemeleri) düşüldükten sonra kalan tutar iade edilecektir.
6.7) Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri TÜKETİCİ için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. kişilere veya kurumlara ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, başka bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin ACENTAYA ulaşmasından itibaren 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade edilir.
6.8)  TÜKETİCİ, hizmetin başlamasına tam 15 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. TÜKETİCİ, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTAYA sunmakla yükümlüdür.
6.9)  TÜKETİCİNİN başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, ACENTA tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİYE herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
6.10)  ACENTA gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİYE bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında ACENTA hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği taktirde, rezervasyonu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda iptal koşulları uygulanır. ACENTA  yolcusunu başka bir acentaya devretme hakkına sahiptir. ACENTA tur tarihi yaklaştıkça başka tur katılımcılarına yönelik tur satış fiyatında değişiklik yapabilir.
6.11)  Tarifeli uçuşlarda 15 gün ve daha önceki iptallerde bilet kuralları gereği hava yolu tarafından uygulanan ceza ve kesintiler aynen tüketiciye yansıtılır. Tarifeli ve Charter uçuşlarda 15 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.
6.12)  1618 sayılı kanun gereği yapılan zorunlu seyahat sigortası, sağlık sigortası bedeli yurtiçi hizmetlerde günlük 5 TL, yurtdışı hizmetlerde  ise günlük 4 Euro karşılığı Türk Lirasıdır. Tüketici tarafından yapılan tüm iptal ve/veya değişikliklerde hizmetin başlangıcına 30 günden fazla kala iptaller ve tarih değişiklikleri dahi olsa, her bir tüketiciden bu bedel tahsil edilir.
 
7. ACENTA, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
c) Sözleşmenin 5. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.
ç) ACENTANIN veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.
 
8.Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyid etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.
 
9. ACENTA’nın sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri esas alınacaktır.
 
10. 12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. İşbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.
İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.
a) Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda ACENTANIN en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,
b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,
c) TÜKETİCİ tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine/şehrine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler.
d) TÜKETİCİYE verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.
 
11. İş bu sözleşme tarafların hür ve serbest iradesiyle ve tüm maddeleri okunarak tanzim ve müzakere edilmiş ve imza olunmuştur.
 
 

 KAMPANYALARDAN HABERDAR OLMAK İSTİYORUM

A Grubu Seyahat Acentası Türsab Belge No: 4824 - Bu site DEEP NATURE SEYAHAT ACENTASI'na aittir, sitedeki yazı ve resimler izinsiz kullanılamaz.